XIV Konferencja

POLSKIEJ GRUPY
RAKA PŁUCA

04-05.12.2020 r.

ONLINE

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w XIV Konferencji organizowanej przez Polską Grupę Raka Płuca w współpracy z International Association for the Study of Lung Cancer – IASLC. W tym roku z powodu panującej pandemii SARS-CoV-2 mając na uwadze stale rosnącą liczbę nowych zachorowań jak również Państwa i zaproszonych Wykładowców bezpieczeństwo, Zarząd Polskiej Grupy Raka Płuca podjął decyzję o jej przeprowadzeniu wyłącznie w formie wirtualnej.

W tym roku również uległ zmianie termin konferencji, która odbędzie się w dniach

04-05.12.2020.

Doroczna konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca była i jest platformą porozumienia i spotkań uczestników wszystkich specjalności, w których kręgu zainteresowania znajduje się diagnostyka i leczenie nowotworów płuca i obszaru klatki piersiowej. Również w tym trudnym roku mamy możliwość spotkać się wszyscy: torakochirurdzy, pulmonolodzy, onkolodzy kliniczni, radioterapeuci, diagności molekularni i laboratoryjni, patomorfolodzy, radiolodzy, rehabilitanci i wszyscy inni, których nie wymieniłem.

Zapewniam Państwa, że tegoroczny program Konferencji zaspokoi oczekiwania wobec najnowszej wiedzy, a wybitni zaproszeni Wykładowcy przekażą Państwu wszystkie nowości wobec diagnostyki i leczenia raka płuca.

Do zobaczenia w nowym wirtualny świecie

W imieniu Zarządu Polskiej Grupy Raka Płuca
Prof. dr hab. n med. Dariusz M. Kowalski
Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca

KONFERENCJA ONLINE

04-05.12.2020
REJESTRACJA

Komitet naukowy XIV Konferencji
Polskiej Grupy Raka Płuca

 

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med.
Dariusz M. Kowalski

Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca,
Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Orłowski

Kierownik Kliniki Chirurgii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie